Handel utanför EU (export och import)

EU utgör en tullunion. Det innebär att det inte finns några tullar mellan länderna i EU och att man har gemensamma tullar till länder utanför EU, så kallade tredje land. Det är endast handel med tredje land som man kallar för export och import.

EU har ett närmare samarbete med ett antal länder utanför EU. Dessa länder omfattas av olika avtal vilket ger dem förmånligare tullar och avgifter vid handel. EES-avtalet, där Norge, Island och Liechtenstein ingår, är ett frihandelsavtal men EU har även frihandelsavtal med flera andra länder, framförallt kring Medelhavet. Vid handel med dessa länder kan varorna få så kallad förmånsursprungsstatus vilket innebär att tullavgiften sänks eller tas bort. Vad som gäller för handel med en specifik vara med ett särskilt land kan man ta reda på genom Tullverkets databas TARIC eller på den europeiska sidan "Market Access Database" (Se länk till höger).

Tullverkets regler för handel med tredje land


Vid handel med tredje land bör man känna till eventuella tullavgifter på varan som man handlar med. Tullar och avgifter betalas genom att man lämnar in en import- respektive exportdeklaration till Tullverket vid handel med tredje land. Men det kan också finnas bestämda kvoter för handeln med din vara eller krävas särskilda dokument såsom importlicens för t.ex. jordbruksprodukter. Särskilda krav går att hitta på Tullverkets databas Taric.
Sidan uppdaterad 2014-03-11
av Minna Rydgård
Tillväxtverket